รูปภาพประกอบ
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน&...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา เรื่อง “รอบรู้ ทันภัย Cyber”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา เรื่อง “รอบรู้ ทันภัย Cyber”...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งแรก

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสงกรานต์ ประจำปี 2560...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560...

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดฝึกอบรม “การจัดวางระบบควบคุมภายใน”

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดฝึกอบรม “การจัดวางระบบควบคุมภายใน”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจดิจิทัล” (Digital Literacy)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจดิจิทัล” (Digital Liter...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิด “บรรยายการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิด “บรรยายการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "พลังเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้"

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "พลังเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ภูเก็ตสมาร์ทซ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะเยี่ยมชม “Phuket Smart City Innovation Park”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะเยี่ยมชม “Phuket Smart City Innovation Park” ...

รมว.ดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

รมว.ดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)...

1