รูปภาพประกอบ
รมว ดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

รมว ดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

รมว.ดีอี เผยแอฟริกาใต้ - เอสโตเนีย และกลุ่มสมาชิก GEN ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ตอบรับร่วมงาน Thailand Bigbang 2017 ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้าสร้างสะพานดิจิทัลเชื่อมไทยสู่แอฟริกาใต้

รมว.ดีอี เผยแอฟริกาใต้ - เอสโตเนีย และกลุ่มสมาชิก GEN ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ตอบรับ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017”...

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจับมือกระทรวงโทรคมนาคมฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผลักดันด้านดิจิทัลไทยในทุกมิติ

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจับมือกระทรวงโทรคมนาคมฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผลักดันด้านดิจิทัลไ...

รมว.ดิจิทัลฯ จับมือ ก.พ. และ สกอ. เร่งสรรหาบุคลากร เสริมทัพขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ จับมือ ก.พ. และ สกอ. เร่งสรรหาบุคลากร เสริมทัพขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล ...

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021”

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Gover...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรร...

ปลัด ก.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

ปลัด ก.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิท...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมสัมมนา หัวข้อ “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมสัมมนา หัวข้อ “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื...

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ กลางปี 2560 นี้

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ กลางป...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวผลการศึกษาการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ในประเทศไทย และโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวผลการศึกษาการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ในประเทศไทย และโครงข่ายส...

1