พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

เข้าสู่เว็บไซต์ ลงนามแสดงความอาลัย